Bestyrelse

Formand:

Mikkel Rylland
formand@fuglebjerg-skytteforening.dk
tlf: 22 16 36 47

Kasserer:

Gert Jürgensen
kasserer@fuglebjerg-skytteforening.dk
tlf: 60 70 88 25

Øvrige i bestyrelsen:

Henrik Schlünzen
limittours@live.dk

Lars Winther
winther.lars@jubii.dk

Rahlf Nielsen
ra.ni@live.dk

Sarah Larsen  (Næstformand)
sarahlarsen99@gmail.com

Vagn Andersen
vafoto@mail.dk